world

ለባሕር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ የሚለገሰውን ገንዘብ የሕወሓት የደህንነት አባላት እየዘረፉት ነው።

የባሕር ዳርን ወጣት ሲያስገድሉ ሲያሳስሩና እየጠቆሙ ሲያሲዙ የነበሩ የሕወሓት የደህንነት አባላት በከነማው ክለብ ውስጥ ዘልቀው በመግባት እየዘረፉ መሆኑ ታውቋል ። ባህርዳር ከነማ እግርኳስ ብቻ አደለም። ነገር ግን ገና ወደ ፕሪሜር ሊግ ከመግባቱ አደጋ ተደቅኖበታል። በኋላ እንደ ወልዲያ ከወረደ በኋላ መጮህ … read more

NEWS

ለባሕር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ የሚለገሰውን ገንዘብ የሕወሓት የደህንነት አባላት እየዘረፉት ነው።

የባሕር ዳርን ወጣት ሲያስገድሉ ሲያሳስሩና እየጠቆሙ ሲያሲዙ የነበሩ የሕወሓት የደህንነት አባላት በከነማው ክለብ ውስጥ ዘልቀው በመግባት እየዘረፉ መሆኑ ታውቋል ። ባህርዳር ከነማ እግርኳስ ብቻ አደለም። ነገር ግን ገና ወደ ፕሪሜር ሊግ ከመግባቱ አደጋ ተደቅኖበታል። በኋላ እንደ ወልዲያ ከወረደ በኋላ መጮህ … read more

Africa

ለባሕር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ የሚለገሰውን ገንዘብ የሕወሓት የደህንነት አባላት እየዘረፉት ነው።

የባሕር ዳርን ወጣት ሲያስገድሉ ሲያሳስሩና እየጠቆሙ ሲያሲዙ የነበሩ የሕወሓት የደህንነት አባላት በከነማው ክለብ ውስጥ ዘልቀው በመግባት እየዘረፉ መሆኑ ታውቋል ። ባህርዳር ከነማ እግርኳስ ብቻ አደለም። ነገር ግን ገና ወደ ፕሪሜር ሊግ ከመግባቱ አደጋ ተደቅኖበታል። በኋላ እንደ ወልዲያ ከወረደ በኋላ መጮህ … read more